Program studiów inżynierskich

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na piątym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów.

Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.
W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi.

Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty.
Karty przedmiotów znajdziesz w repozytorium.


Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.


Podstawowe grupy przedmiotów w programie studiów 1. stopnia.

Grupa przedmiotówOferowana ilośćPunkty ECTS
1.Przedmioty podstawowe531
2.Przedmioty informatyki420
3.Przedmioty kierunkowe wspólne424
4.Przedmioty ekonomiczno-społeczne2 + 1 z 310
5.Język angielski312
6.Zjazdy419
7.Przedmioty kierunkowe wydziałowe636
8.Przedmioty informatyki obieralne3 z 815
9.Przedmioty specjalności424
10.Dyplomowanie 219
Razem38210

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:


WydziałKierunekSpecjalność
Elektroniki i Technik InformacyjnychElektronika i telekomunikacjaInżynieria komputerowa
Techniki multimedialne
Teleinformatyka
ElektrycznyInformatykaInformatyka stosowana
MechatronikaAutomatyka i robotykaInformatyka przemysłowa

Grupy przedmiotów 1, 2, 3, 4, 5, 6 (łącznie 19 przedmiotów i 4 zjazdy) prowadzone są wspólnie dla wszystkich 3 kierunków.

Grupy przedmiotów 7, 8 (łacznie 9 przedmiotów) prowadzone są z przeznaczeniem dla każdego kierunku. Przedmioty tej grupy winny być prawie w całości zaliczone w roku trzecim.

Grupy przedmiotów 9, 10 (łącznie 6 przedmiotów, w tym praca dyplomowa) prowadzone są dla specjalności. Przedmioty tej grupy winny być zaliczone w roku czwartym.

Program studiów inżynierskich - przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków
Przedmioty podstawowePunkty ECTS
1.1Matematyka 16
1.2Matematyka 26
1.3Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka4
1.4Metody numeryczne (EiTI / Mech)6
1.5Podstawy Fizyki9
Przedmioty informatyki - obowiazkowePunkty ECTS
2.1Architektura systemów komputerowych5
2.2Programowanie5
2.3Algorytmy i struktury danych5
2.4Systemy operacyjne5
Przedmioty kierunkowe wspólnePunkty ECTS
3.1Podstawy elektrotechniki I elektroniki6
3.2Układy elektroniczne i technika pomiarowa6
3.3Technika cyfrowa6
3.4Przetwarzanie sygnałów6
Przedmioty ekonomiczno-społeczne (2 + 1 z 3)Punkty ECTS
4.1Prawo gospodarcze4
4.2Ergonomia i bezpieczeństwo pracy3
4.3Zarzadzanie zasobami ludzkimi3
4.4Podstawy zarządzania3
4.5Podstawy mikroekonomii3
Język angielski12
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
6.1Zjazd 1: Podstawy technologii informacyjnej4
6.2Zjazd 2: Metody i narzędzia informatyki5
6.3Zjazd 3: Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa5
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja


Przedmioty kierunkowe wydziałowe 6 z 7Punkty ECTS
7.1Technika wysokich częstotliwości6
7.2Podstawy telekomunikacji6
7.3Telekomunikacja optofalowa6
7.4Mikroelektronika6
7.5Techniki multimedialne6
7.6Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.7Projekt zespołowy6
Przedmioty informatyki 3 z 8Punkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6CAD w grafice inżynierskiej6
8.7Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.8Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe5

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Teleinformatyka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Inżynieria Komputerowa (2 obowiązkowe + 2 z 4)
10.1Systemy cyfrowe6
10.2Układy scalone6
10.3Algorytmy i bezpieczeństwo danych6
10.4Inteligentne techniki obliczeniowe6
10.5Technika obrazowa6
10.6Technika dźwiękowa6
Specjalność: Techniki Multimedialne (4 z 5)
10.1Technika obrazowa6
10.2Podstawy techniki dźwiękowej6
10.3Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej6
10.4Grafika komputerowa i wizualizacja6
10.5Techniki Internetu6
Specjalność: Teleinformatyka (4 obowiązkowe)
10.1Teleinformatycznie sieci bezprzewodowe6
10.2Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji6
10.3Sieci następnej generacji6
10.4Wstęp do programowania aplikacji mobilnych6
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektrycznym

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Informatyka


Przedmioty kierunkowe wydziałowePunkty ECTS
7.1Technika transmisji sygnałów6
7.2Podstawy automatyki6
7.3Instalacje inteligentne6
7.4CAD w grafice inżynierskiej6
7.5Techniki multimedialne6
7.6Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.7Projekt zespołowy – obowiązkowy6
Przedmioty informatykiPunkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.7Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka stosowana na kierunku Informatyka


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Informatyka stosowana
10.1Systemy cyfrowe6
10.2Inteligentne techniki obliczeniowe6
10.3Algorytmy i bezpieczeństwo danych6
10.4Systemy informacyjno-pomiarowe6
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Mechatroniki

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Automatyka i robotyka


Przedmioty kierunkowe wydziałowePunkty ECTS
7.1Podstawy automatyki6
7.2Podstawy robotyki6
7.3Systemy czasu rzeczywistego6
7.4Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.5Fotonika6
7.6Technika obrazowa6
7.7Projekt zespołowy – obowiązkowy6
Przedmioty informatykiPunkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6CAD w grafice inżynierskiej6
8.7Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.8Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka przemysłowa na kierunku Automatyka i robotyka


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Informatyka przemysłowa
10.1Komputerowe systemy sterowania i zarządzania6
10.2Automatyzacja procesów dyskretnych6
10.3Inżynieria oprogramowania6
10.4Inteligentne techniki obliczeniowe6
Program studiów inżynierskich - Dyplomowanie

Proces dyplomowania przebiega jednakowo dla każdego z wydziałów


DyplomowaniePunkty ECTS
11.1Praca dyplomowa inżynierska15
11.2Seminarium dyplomowe4