Opłaty za przedmioty i zjazdy

Droga postępowania

Zaczynając studiować wnosisz opłatę za cały pierwszy semestr (1800,00 PLN). W kolejnych półsemestrach:

  • Wybierz przedmiot(y) w danym półsemestrze, w którym pragniesz studiować.
  • Zapisz się na wybrane przedmiot(y) poprzez IKS (Indywidualna Karta Studenta).
  • Wnieś opłatę za przedmioty
  • Wszystko to zrób nie później, niż jeden tydzień przed początkiem półsemestru. W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy zgłoszenia później, jednak absolutnym końcem zapisów jest pierwszy tydzień półsemestru.

Wymienione niżej opłaty obowiązują w roku akademickim 2017/2018.

Studenci zaliczają następujące rodzaje zajęć:

  • Przedmioty "zwykłe" - 75,00 PLN za 1 punkt ECTS przedmiotu.
  • Zjazdy laboratoryjne - 150,00 PLN za 1 punkt ECTS zjazdu.
  • Język angielski - 450,00 PLN za semestr (program obejmuje 3 semestry).

Komentarz: Wykupiony przedmiot, który ma kilka edycji w ciągu roku akademickiego, należy zaliczyć w trakcie trwania wybranej edycji. W przypadku nie zaliczenia w edycji zapisu, student powinien zaliczyć przedmiot w następnej edycji po zapłaceniu 60,00 PLN, lub podczas wrześniowej sesji poprawkowej.

W przypadkach losowych student, po złożeniu podania, może uzyskać przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu.

Konsultacje językowe zakończone egzaminem trwają 3 semestry. Studiowanie języka można zastąpić egzaminami.

Konto, na które wnosimy opłaty

OPŁATY ZA SEMESTRY NALEŻY WPŁACAĆ DO 7 DNI OD DATY ZAPISU NA KONTO INDYWIDUALNE

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSWeb >>
w module Dla studentów -> Rozliczenia. Przy pierwszym logowaniu należy wygenerować hasło startowe, wg algorytmu podanego na stronie głównej serwisu w ogłoszeniu „Hasła do serwisów USOSWeb i APD”.

Ważne:

  • Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.
  • Studenci z bieżącej rekrutacji będą mieli wygenerowane konta indywidualne po 24 września.