Ośrodek Kształcenia na Odległość
Ośrodek Kształcenia na Odległość
Informacje o studiach magisterskich

Niestacjonarne Studia Magisterskie II Stopnia na Kierunku Informatyka prowadzone są w Politechnice Warszawskiej przez:

  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Wydział Elektryczny,

przy współudziale Wydziałów Mechatroniki i Matematyki i Nauk Informatycznych.

Podejmując studia wybierasz Wydział, który oferuje specjalność, która Cię interesuje i którą chcesz studiować. Będziesz studentem tego Wydziału. Egzamin dyplomowy będziesz zdawał przed komisja egzaminacyjną właściwą dla danej specjalności i otrzymasz dyplom tego właśnie Wydziału. Jeżeli w międzyczasie zmienisz decyzję i postanowisz zmienić specjalność, która niefortunnie będzie na drugim Wydziale, to Dziekani pomogą Ci zmienić Wydział zgodnie z Twoją decyzją.

Studia prowadzone są w opracowanym przez Ośrodek OKNO-PW modelu SPRINT, który w istotnym stopniu korzysta z możliwości technik multimedialnych i Internetu. Szeroką charakterystykę tego typu studiów można znaleźć na stronie O studiach przez internet.

Studia nominalnie trwają nominalnie 2 lata (zakres materiału odpowiada studiom trzy-semestralnym na studiach stacjonarnych). Czas studiów podzielony jest na 8 półsemestrów z 2 przerwami wakacyjnymi.

Pierwszy rok studiów prowadzony jest według wspólnego dla wszystkich studentów programu, niezależnie od Wydziału i specjalności. Oferta programowa skonstruowana jest z nadmiarem przedmiotów, musisz dokonać kilku wyborów (przy wyborze służymy radą).

Drugi rok studiów poświęcony jest na studiowanie przedmiotów specjalności i na wykonanie pracy dyplomowej. Wydziały pozostawią studentom prawo wybrania specjalności, jednakże w ramach możliwości organizacyjnych i obsługi dydaktycznej.

Student może spowolnić proces zaliczania poświęcając na studia każdego roku 2 lata, jeśli jego warunki życia i pracy czynią to koniecznością.

Podejmując studia w formule SPRINT wchodzisz do przestrzeni kształcenia przyjaznej dla studentów i wspomagającej Twój wysiłek. Jednakże bardzo wiele zależy od Ciebie, Twojej umiejętności organizowania czasu i pracy. Tempo studiowania wybierasz samodzielnie, dobieraj je rozsądnie i odpowiedzialnie, a potem trzymaj kurs mimo przeciwnych wiatrów! Powodzenia.