Opłaty za studia

Opłaty za studia magisterskie wynoszą łącznie 12.000 zł. Podzielone są następująco:

 • Opłata za 1 rok studiów:
  • 6.100 zł: opłata za 2 semestry 1. roku, wnoszona w 2 ratach
 • Opłata za 2 rok studiów:
  • 5.400 zł. opłata za 2 semestry 2. roku, wnoszona w 2 ratach
  • 500 zł. opłata dyplomowa, wnoszona przed semestrem dyplomowym

Studenci, którym transferowano zaliczenie przedmiotów płacą mniej o 540 zł za każdy przedmiot.

Studenci, którzy podejmują studia wg Indywidualnego Programu Studiów ustalonego z Dziekanem Wydziału, powinni zaliczyć grupy przedmiotów uzupełniających program studiów I stopnia (przedmioty informatyki, albo przedmioty techniczne). Wnoszą oni dodatkowe opłaty w wysokości identycznej jak koszt przedmiotu na studiach I stopnia.

Studenci mogą studiować w tempie zwolnionym i rozłożyć sobie zaliczanie przedmiotów 1-go roku na 2 lata, a także zaliczanie przedmiotów 2-go roku i dyplomowanie na 2 lata.

Wnoszenie opłat
 • Pierwsza wpłata po nadaniu nr albumu w wysokości 3.400 zł
 • Druga wpłata do 15 lutego w wysokości: 2.700 zł.
 • Trzeba wpłata do 30 września w wysokości: 2.700 zł.
 • Czwarta wpłata do 15 lutego w wysokości: 2.700 zł.
 • Opłata za dyplomowanie w wysokości: 500 zł.
 • W przypadku powtarzania przedmiotu opłata wynosi 380 zł.
 • Zapis na przedmiot nadprogramowy opłata wynosi 540 zł.

Kandydat na studia, który zrezygnuje z podjęcia studiów przed 15 września może wycofać wniesione opłaty.

Przedmioty uzupełniające

Studentom, którym Komisja Rekrutacyjna przyznała uzupełnienia wnoszą opłaty w wysokości:

 • przedmiot 5 ECTS - 375 zł.
 • przedmiot 6 ECTS - 450 zł.
Konto, na które wnosimy opłaty

OPŁATY ZA SEMESTRY NALEŻY WPŁACAĆ DO 7 DNI OD DATY ZAPISU NA KONTO INDYWIDUALNE

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSWeb >>
w module Dla studentów -> Rozliczenia. Przy pierwszym logowaniu należy wygenerować hasło startowe, wg algorytmu podanego na stronie głównej serwisu w ogłoszeniu „Hasła do serwisów USOSWeb i APD”.

Ważne:

 • Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.
 • Studenci z bieżącej rekrutacji będą mieli wygenerowane konta indywidualne po 24 września.