Realizacja Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej w Ośrodku Kształcenia na Odległość umożliwiła między innymi:

  • Modernizację, aktualizację i opracowanie nowych podręczników elektronicznych (ponad 70 podręczników).
  • Modernizację platformy edukacyjnej na wszystkich rodzajach studiów.
  • Obniżenie opłat za studia inżynierskie i magisterskie przez najbliższe lata, dzięki współfinansowaniu opracowania programów i podręczników z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Przygotowanie na studiach inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja programu nowej specjalności Teleinformatyka. Rekrutacja na specjalność Teleinformatyka rozpoczęła się w październiku 2011r.
  • Przygotowanie na Wydziale Elektrycznym PW programu 2 nowych specjalności magisterskich studiów na kierunku Informatyka. Rekrutacja na te specjalności trwa od roku akademickiego 2009/10.

Sala 324a w Gmachu Głównym PW, wyposażona w sprzęt zakupiony w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, STAŁA SIĘ SALĄ OTWARTĄ dla studentów i nauczycieli akademickich. W godz. 9.00 – 16.30 każdy mógł skorzystać z komputera, wykorzystując go jako zdalne stanowisko do konsultacji.