Ogłoszenie o Konkursie Stypendialnym na udział w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves), Kopenhaga, 5-11 lipca 2014 r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW informuje o otwarciu Konkursu na stypendia wyjazdowe na udział
w Szkole Letniej ITSS 2014 (International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu
i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Czas trwania konkursu, to 12 - 26 maja 2014 r. W Konkursie brać mogą udział nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Politechniki Warszawskiej, których tematyka badawcza i zainteresowania naukowe pokrywają się
z tematyką Szkoły Letniej - techniką mikrofalową, optofalową, fotoniką, techniką terahercową.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane jest dwanaście jednorazowych stypendiów w kwocie 3.800 zł brutto dla doktoranta i 4.500 zł brutto dla nauczyciela akademickiego, do wykorzystania na uczestnictwo w Szkole Letniej ITSS 2014.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz do składania aplikacji w postaci Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz formularza zgłoszeniowego.

Aplikacje uczestnictwa w Konkursie można składać do dnia 26 maja 2014 r. w p. 324 w Gmachu Głównym PW (Sekretariat OKNO PW).

Wszelkich informacji o Konkursie oraz o uczestnictwie w Szkole Letniej udziela mgr inż. Krzysztof Madziar (kmadziar@okno.pw.edu.pl), tel. 5783.

Informacje organizatorów Szkoły Letniej dostępne są pod adresem: http://www.itss.ems.elektro.dtu.dk

Osoby uczestniczące w wyjeździe na Szkołę Letnią są proszone o wypełnienie wniosku wyjazdowego i dostarczenie do do BWZ na 14 dni przed wyjazdem.