Webinarium Uczmy się – dobre praktyki w nauczaniu zdalnym na PW

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej wraz z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość PW zapraszają na Webinarium, które poświęcone jest rozwiązaniom przyjętym przez nauczycieli akademickich PW w obszarze zdalnego nauczania. Zaprezentowane zostaną wybrane realizacje, które uzyskały uznanie studentów, z obszaru organizacji zajęć, efektywnego angażowania studentów do nauki oraz ich późniejszą ocenę, a także zastosowane rozwiązania informatyczne.

Cześć pierwsza webinarium odbędzie się 24 maja 2021 roku, godzinach 14:00 - 16:00

Jak dołączyć do spotkania: 

Aby uczestniczyć w webinarium należy się zarejestrować. Można to zrobić już teraz, przed startem wydarzenia, jak również w trakcie jego trwania. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail poczty politechnicznej. Zgłoszenia osób niekorzystających z poczty PW będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie rejestracji na podany adres. Do webinarium można dołączyć 15 minut przed jego startem, korzystając z łącza otrzymanego po rejestracji na swoją skrzynkę pocztową lub z łącza dostępnego na tej stronie. 

Po kliknięciu przycisku Join Now należy dodać wtyczkę Webex dla swojej przeglądarki lub zainstalować aplikację tymczasową (postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie). Możesz również dołączyć do spotkania bezpośrednio z przeglądarki klikając w łącze Join by browser

Przejdź do spotkania klikając link

Problemy techniczne należy zgłaszać pod adresem: pomoc.okno@pw.edu.pl

Program:

  • Otwarcie Webinarium
  • prof. dr hab. inż. Marek Henczka - Nauczanie zdalne jako sztuka skupiania uwagi
  • dr Katarzyna Affek i dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni - From (Lab) Room to (Lab) Zoom
  • dr hab. inż. Ryszard Gajewski, prof. uczelni - Edukacja pandemiczna: plusy dodatnie i ujemne
  • dr Katarzyna Matczak - Zrozumieć Matematykę zdalnie
  • Dyskusja
  • Zakończenie webinarium

Kontakt:
kd@samorzad.pw.edu.pl