Ośrodek Kształcenia na Odległość
Program studiów inżynierskich

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na szóstym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów.

Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.
W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi.

Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty.
Karty przedmiotów znajdziesz w repozytorium.


Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.


Podstawowe grupy przedmiotów w programie studiów 1. stopnia.

Grupa przedmiotówOferowana ilośćPunkty ECTS
1.Przedmioty podstawowe531
2.Przedmioty informatyki420
3.Przedmioty kierunkowe wspólne424
4.Przedmioty ekonomiczno-społeczne2 + 1 z 310
5.Język angielski312
6.Zjazdy419
7.Przedmioty kierunkowe wydziałowe636
8.Przedmioty informatyki obieralne3 z 815
9.Przedmioty specjalności424
10.Dyplomowanie 219
Razem38210

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:


WydziałKierunekSpecjalność
Elektroniki i Technik InformacyjnychElektronika i telekomunikacjaInżynieria komputerowa
Techniki multimedialne
Teleinformatyka
ElektrycznyInformatykaInformatyka stosowana
MechatronikaAutomatyka i robotykaInformatyka przemysłowa

Grupy przedmiotów 1, 2, 3, 4, 5, 6 (łącznie 19 przedmiotów i 4 zjazdy) prowadzone są wspólnie dla wszystkich 3 kierunków.

Grupy przedmiotów 7, 8 (łacznie 9 przedmiotów) prowadzone są z przeznaczeniem dla każdego kierunku. Przedmioty tej grupy winny być prawie w całości zaliczone w roku trzecim.

Grupy przedmiotów 9, 10 (łącznie 6 przedmiotów, w tym praca dyplomowa) prowadzone są dla specjalności. Przedmioty tej grupy winny być zaliczone w roku czwartym.

Program studiów inżynierskich - przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków
Przedmioty podstawowePunkty ECTS
1.1Matematyka 16
1.2Matematyka 26
1.3Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka4
1.4Metody numeryczne (EiTI / Mech)6
1.5Podstawy Fizyki9
Przedmioty informatyki - obowiazkowePunkty ECTS
2.1Architektura systemów komputerowych5
2.2Programowanie5
2.3Algorytmy i struktury danych5
2.4Systemy operacyjne5
Przedmioty kierunkowe wspólnePunkty ECTS
3.1Podstawy elektrotechniki I elektroniki6
3.2Układy elektroniczne i technika pomiarowa6
3.3Technika cyfrowa6
3.4Przetwarzanie sygnałów6
Przedmioty ekonomiczno-społeczne (2 + 1 z 3)Punkty ECTS
4.1Prawo gospodarcze4
4.2Ergonomia i bezpieczeństwo pracy3
4.3Zarzadzanie zasobami ludzkimi3
4.4Podstawy zarządzania3
4.5Podstawy mikroekonomii3
Język angielski12
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
6.1Zjazd 1: Podstawy technologii informacyjnej4
6.2Zjazd 2: Metody i narzędzia informatyki5
6.3Zjazd 3: Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa5
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja


Przedmioty kierunkowe wydziałowe 6 z 7Punkty ECTS
7.1Technika wysokich częstotliwości6
7.2Podstawy telekomunikacji6
7.3Telekomunikacja optofalowa6
7.4Mikroelektronika6
7.5Techniki multimedialne6
7.6Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.7Projekt zespołowy6
Przedmioty informatyki 3 z 8Punkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6CAD w grafice inżynierskiej6
8.7Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.8Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe5

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Teleinformatyka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Inżynieria Komputerowa (2 obowiązkowe + 2 z 4)
10.1Systemy cyfrowe6
10.2Układy scalone6
10.3Algorytmy i bezpieczeństwo danych6
10.4Inteligentne techniki obliczeniowe6
10.5Technika obrazowa6
10.6Technika dźwiękowa6
Specjalność: Techniki Multimedialne (4 z 5)
10.1Technika obrazowa6
10.2Podstawy techniki dźwiękowej6
10.3Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej6
10.4Grafika komputerowa i wizualizacja6
10.5Techniki Internetu6
Specjalność: Teleinformatyka (4 obowiązkowe)
10.1Teleinformatycznie sieci bezprzewodowe6
10.2Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji6
10.3Sieci następnej generacji6
10.4Wstęp do programowania aplikacji mobilnych6
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektrycznym

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Informatyka


Przedmioty kierunkowe wydziałowePunkty ECTS
7.1Technika transmisji sygnałów6
7.2Podstawy automatyki6
7.3Instalacje inteligentne6
7.4CAD w grafice inżynierskiej6
7.5Techniki multimedialne6
7.6Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.7Projekt zespołowy – obowiązkowy6
Przedmioty informatykiPunkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.7Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka stosowana na kierunku Informatyka


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Informatyka stosowana
10.1Systemy cyfrowe6
10.2Inteligentne techniki obliczeniowe6
10.3Algorytmy i bezpieczeństwo danych6
10.4Systemy informacyjno-pomiarowe6
Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Mechatroniki

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Automatyka i robotyka


Przedmioty kierunkowe wydziałowePunkty ECTS
7.1Podstawy automatyki6
7.2Podstawy robotyki6
7.3Systemy czasu rzeczywistego6
7.4Mikroprocesory i systemy wbudowane6
7.5Fotonika6
7.6Technika obrazowa6
7.7Projekt zespołowy – obowiązkowy6
Przedmioty informatykiPunkty ECTS
8.1Sieci komputerowe5
8.2Techniki Internetu6
8.3Programowanie obiektowe5
8.4Bazy danych5
8.5Bezpieczeństwo systemów komputerowych6
8.6CAD w grafice inżynierskiej6
8.7Grafika komputerowa i wizualizacja6
8.8Inżynieria oprogramowania6
Zjazdy - LaboratoriaPunkty ECTS
9.1Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka przemysłowa na kierunku Automatyka i robotyka


Przedmioty specjalnościPunkty ECTS
Specjalność: Informatyka przemysłowa
10.1Komputerowe systemy sterowania i zarządzania6
10.2Automatyzacja procesów dyskretnych6
10.3Inżynieria oprogramowania6
10.4Inteligentne techniki obliczeniowe6
Program studiów inżynierskich - Dyplomowanie

Proces dyplomowania przebiega jednakowo dla każdego z wydziałów


DyplomowaniePunkty ECTS
11.1Praca dyplomowa inżynierska15
11.2Seminarium dyplomowe4