Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Elektryczny

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Grzegorz Tarapata

Wydział Mechatroniki

dr inż. Paweł Wnuk