Rada programowa 2020-2024

Przewodniczący

dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski

prof. uczelni, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr hab. inż. Michał Syfert

Wydział Mechatroniki

dr hab. inż. Marcin Iwanowski

prof. uczelni, Wydział Elektryczny

dr inż. Daniel Paczesny

dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość

dr inż. Janusz Stańczak

dyrektor Centrum Informatyzacji PW