Wsparcie psychologiczne

Politechnika Warszawska uruchomiła bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

Grafika z danymi kontaktowymi wsparcia psychologów na PW

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka,
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
  • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW)

NA WIZYTY NAJLEPIEJ UMAWIAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNKI POCZTOWEJ: wsparcie.sp@pw.edu.pl, MS TEAMS BĄDŹ POD  WSKAZANYMI NUMERAMI TELEFONÓW.