dr inż. Daniel Paczesny

dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość