dr inż. Janusz Stańczak

dyrektor Centrum Informatyzacji PW