Opłaty za studia

Opłaty za studia dla studentów przyjętych od października 2022 r. 

Student wnosi opłaty za przedmioty wg liczby punktów ECTS oraz rodzaju zajęć, na które się zapisał.

RODZAJ PRZEDMIOTU LICZBA ECTS KWOTA
 Praca dyplomowa inżynierska 1 punkt 220 zł
 Zjazdy laboratoryjne 1 punkt 200 zł
 Język angielski 1 punkt 140 zł
 Pozostałe przedmioty 1 punkt 105 zł

Przybliżony koszt opłaty za semestr - 3250 zł.  

Konto na które Student wnosi opłaty

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSweb >> w zakładce Dla studentów -> Rozliczenia. 

Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.