Program studiów I stopnia

Kończąc studia uzyskujesz kwalifikacje na szóstym poziomie według Krajowych Ram Kwalifikacji (kwalifikacje inżynierskie). Kwalifikacje opisane są poprzez zestaw efektów kształcenia. To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego na różnych uczelniach. Ma to również ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojęcie kwalifikacji należy rozumieć jako poziom wykształcenia, a efekty kształcenia określają kompetencje uzyskane w wyniku studów. To efekty kształcenia określają co wiesz i umiesz po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów inżynierskich obowiązują efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na danym kierunku uzyskujesz kierunkowe efekty kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi. Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów zawierają tematykę zajęć oraz efekty jakie uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty. Karty przedmiotów znajdziesz w repozytorium.

Poniżej zestawiono ofertę przedmiotową w podziale na grupy odpowiadającym różnym zakresom tematycznym, specjalnościom i kierunkom, tzw. wymagania programowe.

Podstawowe grupy przedmiotów w programie studiów I stopnia.

Grupa przedmiotów Oferowana ilość Punkty ECTS
1. Przedmioty podstawowe 5 31
2. Przedmioty informatyki 4 20
3. Przedmioty kierunkowe wspólne 4 24
4. Przedmioty ekonomiczno-społeczne 2 + 1 z 3 10
5. Język angielski 3 12
6. Zjazdy 4 19
7. Przedmioty kierunkowe wydziałowe 6 36
8. Przedmioty informatyki obieralne 3 z 8 15
9. Przedmioty specjalności 4 24
10. Dyplomowanie 2 19
Razem 38 210

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na następujących kierunkach i specjalnościach:

Wydział Kierunek Specjalność
Elektroniki i Technik Informacyjnych Elektronika i telekomunikacja Inżynieria komputerowa
Techniki multimedialne
Teleinformatyka
Elektryczny Informatyka Stosowana Informatyka stosowana
Mechatronika Automatyka, robotyka i Informatyka Przemysłowa Informatyka przemysłowa

Grupy przedmiotów 1, 2, 3, 4, 5, 6 (łącznie 19 przedmiotów i 4 zjazdy) prowadzone są wspólnie dla wszystkich 3 kierunków.

Grupy przedmiotów 7, 8 (łącznie 9 przedmiotów) prowadzone są z przeznaczeniem dla każdego kierunku. Przedmioty tej grupy winny być prawie w całości zaliczone w roku trzecim.

Grupy przedmiotów 9, 10 (łącznie 6 przedmiotów, w tym praca dyplomowa) prowadzone są dla specjalności. Przedmioty tej grupy winny być zaliczone w roku czwartym.

Program studiów inżynierskich - przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków

Przedmioty podstawowe Punkty ECTS
1.1 Matematyka 1 6
1.2 Matematyka 2 6
1.3 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4
1.4 Metody numeryczne (EiTI / Mech) 6
1.5 Podstawy Fizyki 9
Przedmioty informatyki - obowiazkowe Punkty ECTS
2.1 Architektura systemów komputerowych 5
2.2 Programowanie 5
2.3 Algorytmy i struktury danych 5
2.4 Systemy operacyjne 5
Przedmioty kierunkowe wspólne Punkty ECTS
3.1 Podstawy elektrotechniki I elektroniki 6
3.2 Układy elektroniczne i technika pomiarowa 6
3.3 Technika cyfrowa 6
3.4 Przetwarzanie sygnałów 6
Przedmioty ekonomiczno-społeczne (2 + 1 z 3) Punkty ECTS
4.1 Prawo gospodarcze 4
4.2 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 3
4.3 Zarzadzanie zasobami ludzkimi 3
4.4 Podstawy zarządzania 3
4.5 Podstawy ekonomii 3
5 Język angielski 12
Zjazdy - Laboratoria Punkty ECTS
6.1 Zjazd 1: Podstawy technologii informacyjnej 4
6.2 Zjazd 2: Metody i narzędzia informatyki 5
6.3 Zjazd 3: Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 5

Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Przedmioty kierunkowe wydziałowe 6 z 7 Punkty ECTS
7.1 Technika wysokich częstotliwości 6
7.2 Podstawy telekomunikacji 6
7.3 Telekomunikacja optofalowa 6
7.4 Mikroelektronika 6
7.5 Techniki multimedialne 6
7.6 Mikroprocesory i systemy wbudowane 6
7.7 Projekt zespołowy 6
Przedmioty informatyki 3 z 8 Punkty ECTS
8.1 Sieci komputerowe 5
8.2 Techniki Internetu 6
8.3 Programowanie obiektowe 5
8.4 Bazy danych 5
8.5 Bezpieczeństwo systemów komputerowych 6
8.6 CAD w grafice inżynierskiej 6
8.7 Grafika komputerowa i wizualizacja 6
8.8 Inżynieria oprogramowania 6
Zjazdy - Laboratoria Punkty ECTS
9.1 Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe 5

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Teleinformatyka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Przedmioty specjalności Punkty ECTS
Specjalność: Inżynieria Komputerowa (2 obowiązkowe + 2 z 4)
10.1 Systemy cyfrowe 6
10.2 Układy scalone 6
10.3 Algorytmy i bezpieczeństwo danych 6
10.4 Inteligentne techniki obliczeniowe 6
10.5 Technika obrazowa 6
10.6 Technika dźwiękowa 6
Specjalność: Techniki Multimedialne (4 z 5)
10.1 Technika obrazowa 6
10.2 Podstawy techniki dźwiękowej 6
10.3 Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej 6
10.4 Grafika komputerowa i wizualizacja 6
10.5 Techniki Internetu 6
Specjalność: Teleinformatyka (4 obowiązkowe)
10.1 Teleinformatycznie sieci bezprzewodowe 6
10.2 Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 6
10.3 Sieci następnej generacji 6
10.4 Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 6

Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Elektrycznym

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Informatyka Stosowana

Przedmioty kierunkowe wydziałowe Punkty ECTS
7.1 Technika transmisji sygnałów 6
7.2 Podstawy automatyki 6
7.3 Instalacje inteligentne 6
7.4 CAD w grafice inżynierskiej 6
7.5 Techniki multimedialne 6
7.6 Mikroprocesory i systemy wbudowane 6
7.7 Projekt zespołowy – obowiązkowy 6
Przedmioty informatyki Punkty ECTS
8.1 Sieci komputerowe 5
8.2 Techniki Internetu 6
8.3 Programowanie obiektowe 5
8.4 Bazy danych 5
8.5 Bezpieczeństwo systemów komputerowych 6
8.6 Grafika komputerowa i wizualizacja 6
8.7 Inżynieria oprogramowania 6
Zjazdy - Laboratoria Punkty ECTS
9.1 Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe 6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka stosowana na kierunku Informatyka Stosowana

Przedmioty specjalności Punkty ECTS
Specjalność: Informatyka stosowana
10.1 Systemy cyfrowe 6
10.2 Inteligentne techniki obliczeniowe 6
10.3 Algorytmy i bezpieczeństwo danych 6
10.4 Systemy informacyjno-pomiarowe 6

Program studiów inżynierskich - tabele prowadzonych przedmiotów dla kierunków na wydziale Mechatroniki

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Przedmioty kierunkowe wydziałowe Punkty ECTS
7.1 Podstawy automatyki 6
7.2 Podstawy robotyki 6
7.3 Systemy czasu rzeczywistego 6
7.4 Mikroprocesory i systemy wbudowane 6
7.5 Fotonika 6
7.6 Technika obrazowa 6
7.7 Projekt zespołowy – obowiązkowy 6
Przedmioty informatyki Punkty ECTS
8.1 Sieci komputerowe 5
8.2 Techniki Internetu 6
8.3 Programowanie obiektowe 5
8.4 Bazy danych 5
8.5 Bezpieczeństwo systemów komputerowych 6
8.6 CAD w grafice inżynierskiej 6
8.7 Grafika komputerowa i wizualizacja 6
8.8 Inżynieria oprogramowania 6
Zjazdy - Laboratoria Punkty ECTS
9.1 Zjazd 4: Zaawansowane laboratorium kierunkowe 6

Grupy przedmiotów i przedmioty prowadzone dla specjalności Informatyka przemysłowa na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Przedmioty specjalności Punkty ECTS
Specjalność: Informatyka przemysłowa
10.1 Komputerowe systemy sterowania i zarządzania 6
10.2 Automatyzacja procesów dyskretnych 6
10.3 Inżynieria oprogramowania 6
10.4 Inteligentne techniki obliczeniowe 6

Program studiów inżynierskich - Dyplomowanie

Proces dyplomowania przebiega jednakowo dla każdego z wydziałów

Dyplomowanie Punkty ECTS
11.1 Praca dyplomowa inżynierska 15
11.2 Seminarium dyplomowe 4